×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Депутатський запит Юлії Гвоздович щодо регіонального ландшафтного парку “Знесіння”

Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» – єдиний в Україні регіональний ландшафтний парк, який знаходиться у межах міста, та найбільший парк Львова, що створений для збереження та відновлення унікального природно-історичного комплексу гряди Знесіння і прилеглих територій.

Тут збереглося багато пам’яток природи, історії та культури; він є популярним місцем відпочинку мешканців і має великі можливості для розвитку як рекреаційна територія. Однак, сам парк знаходиться в занедбаному стані, зокрема основними проблемами є: недотримання заповідного режиму, нерегульоване рекреаційне використання території, вплив промислових об’єктів на екосистеми парку, відсутність об’єктів благоустрою.

Ще 05 грудня 2012 року рішенням Виконавчого комітету Львівської міської ради №561 “Про збалансоване використання ресурсів регіонального ландшафтного парку “Знесіння” було створено комісію, метою діяльності якої було напрацювати головні напрями дій, необхідні для збереження, відтворення, розвитку і раціонального регульованого використання ресурсів регіонального ландшафтного парку “Знесіння“ як однієї з найдавніших історичних міських дільниць і одного з найважливіших природних комплексів міста.

Передбачалось зокрема:

 • вивчення та узагальнення інформації, напрацьованої дирекцією регіонального ландшафтного парку “Знесіння“ (правові, наукові, фінансові, організаційні, проблемні, перспективні аспекти);
 • проведення перевірки правильності використання земель іншими землекористувачами у межах РЛП “Знесіння“;
 • підготовка пропозицій щодо узгодження діяльності установ, розташованих на території парку, з цілями і завданнями парку згідно із законодавством;
 • підготовка обґрунтування фінансового забезпечення оновлення проекту організації території РЛП “Знесіння“ та забезпечити його виготовлення з 2013 року;
 • підготовка пропозицій щодо визначення повного економічного еквіваленту екологічної, соціально-економічної та інших складових ресурсу території парку як об’єкта, який створює вагомий внесок у збереження та відновлення історико-культурної спадщини, біологічного і ландшафтного різноманіття міста, у розвиток територій та об’єктів природно-заповідного фонду України;
 • підготовка пропозиції щодо проведення техніко-економічного обгрунтування використання ресурсів регіонального ландшафтного парку “Знесіння“ (земельних, водних, флори і фауни, історико-культурних) для корегування функціональних зон і вдосконалення природоохоронної, рекреаційної та екологічно-освітньої діяльності парку на основі обновлення Проекту організації території;
 • підготовка пропозицій щодо опрацювання, затвердження та впровадження додаткових послуг, у тому числі платних, для покращання обслуговування відвідувачів парку;
 • розробка схеми залучення громадських об’єднань, меценатів та інвесторів до використання території і підтримки функціонування РЛП “Знесіння“, активізація залучення мешканців міста Львова до оздоровчих, освітніх, артистичних, відпочинкових акцій на території парку, підтримка сімейного рекреаційного бізнесу серед мешканців господарської зони РЛП “Знесіння“;
 • напрацювання пропозицій щодо розробки Комплексної програми збереження і регульованого використання регіонального ландшафтного парку “Знесіння“ як історичної дільниці міста з охоронним режимом;

З огляду на викладене вище та керуючись ст.ст. 13, 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 ПРОШУ:

 1. Надати детальний звіт про результати роботи комісії, створеної на підставі Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради №561 від 05.12.2012 “Про збалансоване використання ресурсів регіонального ландшафтного парку “Знесіння”.
 2. Визначити відповідно до вимог ст.112 Земельного кодексу України, ст.ст.39, 40, 53 Закону України “Про та до державного акту на право постійного користування землею, виданого РЛП “Знесіння” 19.12.2001р. Львівською міською радою народних депутатів, межі охоронної зони парку на місцевості.
 3. Відповідно до вимог ст.10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" провести конкурс на заміщення посади директора регіонального ландшафтного парку “Знесіння”.

Письмову відповідь про результат розгляду даного запиту, прийняті рішення та вжиті заходи з долученням копій підтверджуючих документів прошу надіслати у 10-тиденний строк за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, каб.228, а також на електронну адресу: openuhp@gmail.com