×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Міський голова

.jpgСадовий Андрій Іванович, міський голова Львова

народився 19 серпня 1968 року у Львові. Громадянин України.

Освіта та служба в армії

У 1987 р.закінчив Львівський технікум радіоелектроніки;

1987-1989 роки — служба в армії.

В подальшому отримав три вищі освіти:

Закінчив Державний Університет «Львівська політехніка», здобувши у 1995р. кваліфікацію інженера електронної техніки;

У 1997 р. отримав кваліфікацію економіста за спеціальністю «Фінанси і кредит»;

У 1999 р. закінчив Академію державного управління при Президентові України, отримавши кваліфікацію магістра державного управління.

Робота

Професійна діяльність

Трудову діяльність розпочав у 1989 році, працюючи регулювальником радіоелектронної апаратури Виробничого об'єднання «Львівприлад».

 

1992-1995 роки — заступник директора Львівського відділення Фонду соціальної адаптації молоді;

1997-2005 роки — голова Ради, голова Правління ВАТ «Південьзахіделектромережбуд»;

2002-2006 роки — голова Ради ЗАТ «Телерадіокомпанія Люкс»;

2002-2003 роки — директор Інституту розвитку міста;

З 2005 року — лідер громадського об'єднання «Самопоміч».

Громадська діяльність

Громадською діяльністю Андрій Садовий займається, починаючи з 1997 року.

Є засновником і Головою Правління громадської організації «Інститут розвитку міста», Головою наглядової Ради культурно-мистецького Фонду ім. Митрополита Андрея Шептицького УГКЦ (2000-2002 роки), членом українсько-польської Капітули поєднання.

Протягом 1998-2002 років був депутатом та головою комісії економічної політики Львівської міської ради.

У 2004 році ініціював створення громадського об'єднання «Самопоміч».

26 березня 2006 року обраний на посаду міського голови Львова.

В жовтні 2010 року повторно обраний на посаду міського голови Львова.

Партійний (Політична партія «Партія «Самопоміч»). Не судимий.

Сім'я

Одружений. Дружина — Катерина Кіт-Садова (мистецтвознавець).

Виховують п'ятьох синів — Івана, Тадея, Михайла, Йосипа та Антонія.

Правовий статус міського голови

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

Попередні міські голови Львова

2002 – 2005 Буняк Любомир Костянтинович

1994 – 2002 Куйбіда Василь Степанович

1990 – 1994 Шпіцер Василь Іванович