×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Відділ постійних комісій ради управління «Секретаріат ради»

Склад відділу:
1. Дудич Любомира, начальник відділу, куратор постійної комісії з питань комунальної власності та постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту (каб. 224, тел. 297-59-07), Dudych.Lyubomyra@lvivcity.gov.ua.
2. Людмила Смолова, заступник начальника відділу, куратор постійної комісії конкурентноспроможності, сталого розвитку та підприємництва; постійної комісії законності, свободи слова та депутатської етики (каб. 228, тел. 297-57-81), Smolova.Lyudmyla@lvivcity.gov.ua
3. Саліш Богдан, головний спеціаліст, куратор постійної комісії архітектури, містобудування та охорони історичного середовища; (каб. 223, тел. 297-57-93), Salish.Bogdan@lvivcity.gov.ua 
4. Ясниська Зоряна, головний спеціаліст, куратор постійної комісії інженерного господарства, транспорту, зв'язку та житлової політики; (каб. 228, тел. 297-57-82), Yasnyska.Zoryana@lvivcity.gov.ua

1) Основним завданням відділу є сприяння у здійсненні та реалізації діяльності постійних та інших комісій ради, сприяння організації виконання їх рекомендацій.

2) Завдання та функції відділу:
1.1. Сприяння у здійсненні та реалізації діяльності постійних та інших комісій ради, сприяння організації виконання їх рекомендацій.
1.2. Забезпечення візування проєктів ухвал, авторами яких є депутати міської ради.
2.2. Відповідно до покладених завдань відділ виконує такі функції:
2.1. Здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій, депутатських груп та фракцій.
2.2. Систематизує та подає на розгляд голів постійних комісій пропозиції до порядку денного засідань постійних комісій.
2.3. Повідомляє членів комісій про питання порядку денного засідань комісій, здійснює внутрішню комунікацію між членами комісій, іншими комісіями.
2.4. Інформує доповідачів, запрошених та інших відповідальних осіб про засідання постійних комісій.
2.5. Забезпечує реєстрацію присутніх членів комісії, представників засобів масової інформації, запрошених та гостей.
2.6. Організовує та контролює наявність онлайн трансляції засідань постійних комісій ради.
2.7. Організовує ведення протоколів засідань комісій та оформлення результатів роботи комісій у вигляді висновків, рекомендацій;
2.8. Забезпечує внесення озвучених заяв про конфлікт інтересів до протоколу засідання постійних комісій.
2.9. Забезпечує повідомлення виконавчих органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб про рекомендації (висновки) комісій, які їм адресовані.
2.10. Забезпечує ознайомлення членів постійної комісії з результатами розгляду рекомендацій відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами.
2.11. Візування проєктів ухвал, розглянутих на засіданні постійних комісій в електронній базі даних.
2.12. Забезпечує своєчасне оприлюднення на інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради у мережі Інтернет 7.lvivrada.gov.ua. порядків денних та протоколів засідань постійних комісій міської ради, іншу інформацію пов'язану з роботою відділу, в тому числі інформацію, яка є обов'язковою для оприлюднення відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
2.13. Веде статистичну звітність про участь депутатів у засіданнях комісій та про зміни у складі постійних комісій ради та інших комісій міської ради.
2.14. Здійснює збереження протоколів засідань постійних комісій до передачі їх в архів.
2.15. Сприяє головам постійних комісій у формуванні звітів про роботу постійних комісій.
2.16. Сприяє депутатам ради, помічникам-консультантам депутатів, депутатським фракціям та групам у здійсненні їх повноважень.
2.17. Виконує інші повноваження, що покладені на відділ.